NLP MASTER

Kao sertifikovani NLP Master u svom radu uspešno koristim sve tehnike i metode Neurolingvističkog programiranja, jer pomaže u razumevanju ponašanja ljudi i pronalaženju odgovora zašto koristimo određene obrasce, kako da se razvijamo kao ličnosti, kako da poboljšamo komunikaciju, kako da dostignemo ciljeve. 

ŠTA JE NLP?

Neurolingvistično programiranje je najpoznatiji psihološki komunikacioni model na svetu. Nastao je 70-ih godina prošlog veka kao skup najdelotvornijih elemenata iz mnogih terapeutskih i komunikacionih metoda, kao što su biheviorizam, transakciona analiza, terapija razgovorom, geštalt terapija, porodična terapija i druge. 

NLP kao studija ljudske izvrsnosti ukazuje na to kako naš način razmišljanja dovodi do određenih ponašanja i stanja u kojima se nalazimo. Zato je primarni cilj NLP-a da stare obrasce koji nam ne služe i koji nas vode neželjenim rezultatima zamenimo, a usvojimo nove, korisne, pozitivne koji nas brže i lakše vode željenom rezultatu.

ZAŠTO NLP?

Kada se razloži naziv metode na tri ključne oblasti kojima se bavi, stiče se jasnija slika o metodi:  

N – neuro upućuje na mozak i nervni sistem. Mi percipiramo svet oko nas putem naših čula, obrađujemo informacije kroz naš nervni sistem i kreiramo naše iskustvo sveta u kojem živimo. L - lingvističko odnosi se na to kako mi opisujemo sve što doživljavamo, na reči koje koristimo. NLP primećuje i bavi se uticajem koje imaju reči na emocionalne reakcije, naše ponašanje i raspoloženje. P – programiranje odnosi se na načine razmišljanja i misaone obrasce koji pokreću naše emocije, navike i ponašanja. 

U osnovi NLP-a je shvatanje da svako od nas ima potencijal da ostvari svoje ciljeve, samo je pitanje koje procese koristimo da do njih dođemo, da li nam daju osećaj lakoće ili težine.

KAKO VAM NLP MOŽE POMOĆI?

Svako ko želi da se promeni, da radi na ličnom razvoju i u tom pravcu načini prave akcije - NLP je idealan izbor. Pomoći će Vam da unapredite komunikaciju sa sobom i ljudima oko sebe, kako da priđete ljudima, da ih razumete i ostvarite uravnotežen odnos.  

Primena neurolingvističkog programiranja na ličnom planu pomaže da se oslobodimo loših obrazaca ponašanja, kako da motiišete sami sebe, jasno postavite ciljeve i pravilno radite na njihovom ostvarivanju.  

Promene nisu nedostižne, važno je da želite i sve je moguće. Uverite se i sami da NLP može da Vam pomogne na putu ličnog razvoja. 

Zakažite besplatne konsultacije

Dostignite stanje ravnoteže, sreće i ispunjenosti kroz treninge emocija

ZAKAŽITE U 3 KLIKA